• تلفن88405164- 9211 9100 - 021
  • ایمیلinfo@cambaden.com
  • آدرستهران، خیابان سبلان شمالی خیابان آزادی پلاک 177 طبقه 1 و 2
  • ساعتهای آزاد9 صبح تا 5 عصر
  • تلفن88405164- 9211 9100 - 021
  • ایمیلinfo@cambaden.com
  • آدرستهران، خیابان سبلان شمالی خیابان آزادی پلاک 177 طبقه 1 و 2
  • ساعتهای آزاد9 صبح تا 5 عصر

بنیاد تعاون نیروی انتظامی

گواهی تقدیر بابت حضور مجدانه و تحسین برانگیز شرکت ایمن تجهیز کامبادن در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی و امنیتی (ایپاس) که از طرف جناب آقای دکتر ابوالفضل قنبرپور به این شرکت اهدا گردیده است